Partners

eXpertiZe is een bedrijf dat bij voorkeur werkt via partners, dit zijn IT-vendoren, -distributeurs en vooral  -resellers.

Onze partners kiezen eXpertiZe vanwege onze kennis en kunde maar vooral omdat wij integriteit als een belangrijke hoeksteen van ons bedrijf zien.

Om deze reden treft u hierbij geen opsomming van onze partners aan. Wij werken voor u, uit uw naam, en onder uw voorwaarden.

 

eXpertiZe – uw IT-kennispartner met hart voor techniek!

Ga terug naar expertize